Tin tức

TEAM BUIDING X PHÁT ĐẠT DENTAL

TEAM BUIDING X PHÁT ĐẠT DENTAL

CẢ NHÀ CÙNG MẶC ÁO VẸT CHỤP HÌNH  Cùng nhau ăn BÁNH CANH GHẸ NÈEEE  CHUẨN BỊ CHẠY XE RA BIỂNNNNTỚI BIỂN RỒIIII CHECK IN NGỌN HẢI ĐĂNG